Odbudowa drogi gminnej K363916 Wyżny Gronik - Wierch Młynne w km 1+110 - 1+810 oraz odbudowa przepustu w km 0+819 w Ochotnicy Dolnej w granicach istniejącego pasa drogowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowa drogi gminnej K363916 Wyżny Gronik - Wierch Młynne w km 1+110 - 1+810 oraz odbudowy przepustu w km 0+819 w Ochotnicy Dolnej w granicach istniejącego pasa drogowego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ- projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz zgłoszenia i przedmiary poddane kompresji w ZIP i oznaczone nazwą ,,Opis przedmiotu zamówienia".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 13:00


» Lokalizacja

os. Dłubacze 160
Ochotnica Dolna 34-452
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Ochotnica Dolna
os. Dłubacze 160
Ochotnica Dolna 34-452
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się