Dostawa wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3 i 5 do SIWZ. 33100000-1, 33192100-3, 33193120-6

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Strzegomska 6
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 6
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się