UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA 24 M-CE W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2022 R., W ZAKRESIE OC, NNW, ASS ORAZ AC

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych znajdujących się w posiadaniu ZDW w Opolu i podległych Oddziałów terenowych, wymienionych w załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do specyfikacji, z zastrzeżeniem dokonywanych w okresie realizacji umowy aktualizacji uwzględniających zmiany stanu powstałe w wyniku nabycia, zbycia lub wyrejestrowania pojazdów (w tym likwidacji).
2. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 66.51.61.00-1 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, 66.51.41.10-0 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole 45-231
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się