Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie do warunków przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniem Śląskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wraz z robotami wykończeniowymi.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie do warunków przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniem Śląskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wraz z robotami wykończeniowymi. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie położony przy ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa, obręb Niegowa, dz. nr ew.535/2
3.1. Zakres prac:
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
• roboty rozbiórkowe:
- demontaż ścian klatki schodowej - demontaż sufitu podwieszanego na klatce schodowej - poszerzenie otworów drzwiowych, - demontaż drzwi oraz ościeżnic
• wykonanie:
- wymurowanie ścian z betonu komórkowego - montaż stolarki ppoż. - posadzki cementowej - ułożenie wykładziny z PCV – zgrzewana - ułożenie płytek metodą zwykłą - tynkowanie ścian wraz z gruntowaniem i malowaniem - gipsowanie na ścianach tynkowanych - montaż instalacji wod-kan w łazienkach - montaż przewodów wentylacyjnych – wentylacja łazienek- montaż stolarki drzwiowej MDF
- montaż barierki ze stali nierdzewnej - wydzielenia magazynu oleju opałowego wraz z jego wentylacją - montaż półstałego urządzenia do podawania piany - montaż zadaszenia prefabrykowanego o pow. 3,50m2 oraz 2,50m2 - tynkowanie komina spalinowego - obróbka blacharska komina spalinowego ponad przekryciem dachu z blachy - roboty dodatkowe
W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
wykonawca sporządzi dokumentację obejmującą:
- Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji.
- Opracowanie Instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń w języku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej).
- Przekazanie przyszłym Użytkownikom instalacji informacji na temat jej prawidłowej
obsługi.
- Opracowanie dokumentacji powykonawczej (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz
w formie elektronicznej).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Sobieskiego 1
Niegowa 42-320
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Niegowa
ul. Sobieskiego 1
Niegowa 42-320
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się