Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej nieruchomości i mienia IPIŚ PAN w Zabrzu

» Opis zapytania

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej nieruchomości i mienia IPIŚ PAN w Zabrzu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34. Praca na jednym stanowisku obsadzanym zmianowo, w portierni znajdującej się w Budynku Administracyjnym.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wsparcie grupy interwencyjnej, przy czym maksymalny czas przyjazdu grupy interwencyjnej nie może być dłuższy niż 15 minut.
Wykonawca musi posiadać własną grupę interwencyjną lub przedłożyć oświadczenie innej firmy, że będzie korzystał z jej potencjału w postaci grupy interwencyjnej.
Przedmiot zamówienia jest szczegółowo sprecyzowany we wzorze umowy (Załączniku nr 6 do SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34
Zabrze 41-819
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34
Zabrze 41-819
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się