Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach”.

» Opis zapytania

1. Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach”. 2. Roboty budowlane dla ww. inwestycji obejmują:
a) budowę drogi gminnej o długości ok. 350 m,
b) budowę chodników,
c) budowę placu do zawracania,
d) budowę zatoki postojowej,
e) budowę sieci kanalizacji deszczowej,
f) budowę sieci oświetlenia ulicznego,
g) budowę kanału technologicznego,
h) przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej elektroenergetycznej,
i) przebudowę sieci gazowej,
j) wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
l) rozbiórki obiektów budowlanych (nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, ogrodzeń).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Prendowskiej 7
Kielce 25-395
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
Kielce 25-395
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się