Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Orłów-Rokotów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Orłów-Rokotów” Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Gwardyjska 10
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg
Gwardyjska 10
Sochaczew 96-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się