Rozbudowa systemu sterowania urządzeniami sprzężonymi z Systemem Sygnalizacji Pożaru i infrastruktury przeciwpożarowej Gmachu Głównego MNW

» Opis zapytania

Celem niniejszego zadania jest dalsza rozbudowa systemu realizacji sterowań oraz monitorowania elementów współpracujących z systemami sygnalizacji pożarowej
w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie w celu uzyskania systemu sterowania i monitorowania urządzeń czynnej ochrony przeciwpożarowej realizującej sterowania zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w czasie pożaru oraz wizualizacja aktualnego stanu elementów w aktywnych aplikacjach graficznych.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące prace:
- wykonanie instalacji oraz podłączeń central wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
- wykonanie instalacji oraz podłączeń klap odcinających zamontowanych w kanałach wentylacyjnych,
- zaprogramowanie systemu realizacji sterowań FPM+
- zaprogramowanie central SSP: Zettler Zetfas 1000 (2 szt.), Zettler Expert ZX4, Polon 6000,
- modernizacja pomieszczenia monitoringu,
- wizualizacja stanu elementów w nakładkach GEMOS oraz Axxon Intellect
Zadanie ma na celu uzyskanie systemu sterowania i monitorowania urządzeń czynnej ochrony przeciwpożarowej realizującego sterowania zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w czasie pożaru oraz możliwość weryfikowania aktualnego stanu elementów wykonawczych w oprogramowaniu do wizualizacji. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania stworze zostaną grupy sterowań urządzeniami wykonawczymi za pomocą sygnałów podawanych z wyjść central SSP, oraz jednolity system wizualizacji aktualnego stanu wybranych urządzeń np. klap odcinających w kanałach wentylacyjnych.
Do osiągnięcia wymaganego celu należy zastosować system centrali sterująco-monitorującej FPM+ wraz z platformą integrującą GEMOS – oprogramowanie klasy PSIM (Phisical Security Information Management) Do systemu FPM+ będą przekazane sygnały z wyjść bezpotencjałowych central wykrywania pożaru SSP informujące o wykryciu zagrożenia pożarowego. Informacje te spowodują zadziałanie odpowiednich wyjść do sterowania urządzeniami aktywnej ochrony pożarowej zgodnie ze scenariuszem rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.
Podstawowymi elementami systemu FPM+ są:
- sterownik MASTER
Centralny sterownik, którego zadaniem jest nadzorowanie pracy sterowników lokalnych oraz wymiana informacji pomiędzy urządzeniami. Odpowiada on również za komunikację zewnętrzną z systemem wizualizacji.
- sterownik e.USP
Sterownik lokalny typu e.USP służy do przyjmowania sygnałów z urządzeń i systemów zewnętrznych oraz do sterowania urządzeniami i systemami zewnętrznymi. Wyposażony jest w 16 wejść, mogących pracować jako wejścia cyfrowe (nadzorowane, NO lub NC) lub jako wejścia analogowe. Sterownik e.USP wyposażony jest również w 8wyść przekaźnikowych Sterownik e.USP przystosowany jest do zasilania napięciem 12-48VDC.
- sterownik e.LSK
Moduł e.LSK przeznaczony jest do sterowania i nadzoru siłowników oraz innych urządzeń wyposażonych w interfejs MP-Bus.
Takimi siłownikami mogą być: siłowniki przeciwpożarowych klap odcinających (np. BF24-TL-T-ST), siłowniki liniowe przepustnic powietrza w systemach klimatyzacji i wentylacji, oraz zaworów suwakowych (np. LH24A-MP, NM24A-MP, SM24A-MP, GM24AMP), siłowniki wieloobrotowe do przepustnic i żaluzji (np. LU24A-MP), zawory z siłownikiem do instalacji wodnych (np. LV24A-MP-TPC, NVC24A-MPTPC), siłowniki do zaworów instalacji wodnych (np. LR24A-MP), regulatory VAV (np. LMV-D3-MP), regulatory ciśnienia powietrza (np. VRP-M)
Oprócz urządzeń pracujących w standardzie MP-BUS, moduł e.LSK może również sterować i nadzorować urządzenia analogowe, np. siłowniki przeciwpożarowych klap odcinających. Do współpracy z tego typu urządzeniami moduł e.LSK należy połączyć z modułem SKC-A. Do modułu można podłączyć maksymalnie 16 siłowników.
- obudowy podcentral
Obudowy wyposażone w zasilacz pożarowy do zasilania sterowników e.USP i e.LSK. Obudowa posiada zainstalowany certyfikowany zasilacz buforowy przeznaczony do zasilania urządzeń pożarowych wymagających zasilenia pożarowego z otrzymaniem awaryjnym.
- zasilacz SKC-A
Moduł SKC-A służy do nadzorowania pracy urządzeń analogowych, sterowanych przez podanie sygnału napięciowego 24VDC lub 230VAC. Takimi urządzeniami mogą być np. siłowniki przeciwpożarowych klap odcinających.
Moduł SKC-A przystosowany jest do współpracy z modułami LSK, LSK24 i e.LSK. Moduł występuje w 2 wersjach w zależności od napięcia pracy urządzeń:
Wersja 230V – dla urządzeń zasilanych napięciem sieciowym ~230VAC
Wersja 24V – dla urządzeń zasilanych napięciem 24VDC
Do wizualizacji stanu systemu FPM+ zastosowano komputer klasy PC z oprogramowaniem GEMOS Light.
Zestawienie elementów do sterowania:
Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
LP Kondygnacja Skrzydło Oznaczenie Lokalizacja
1 Piwnica IV NW-1.1 Piwnica -2 pod Ryzalitem
2 Piwnica IV NW-1.2 Piwnica -2 pod Ryzalitem
3 Piwnica IV NW-1.3 Piwnica -2 pod Ryzalitem
4 Piwnica IV Bez Nazwy Piwnica -2 pod Ryzalitem

Przeciwpożarowe klapy odcinające w kanałach wentylacji w skrzydle IV:
LP Kondygnacja Skrzydło Oznaczenie Typ siłownika Zasilanie
1 Piwnica IV W1.1/PI/S.C./1 BF230 230
2 Piwnica IV W1.1/PI/S.C./2 BLF230 230
3 Piwnica IV W1.1/PI/S.C./3 BF230 230
4 Piwnica IV N1.1/PI/S.C./1 BF230 230
5 Piwnica IV N1.1/PI/S.C./2 BLF230 230
6 Piwnica IV N1.2/PI/S.C./1 BLF230 230
7 Piwnica IV N1.2/PI/S.T./2 BLF230 230
8 Piwnica IV W1.2/PI/S.C./1 BLF230 230
9 Piwnica IV W1.2/PI/S.T./2 BF230 230
10 Piwnica IV N1.3/PI/S.C./1 BLF230 230
11 Piwnica IV N1.3/PI/S.T./2 BLF230 230
12 Piwnica IV N1.3/PI/S.T./3 BF230 230
13 Piwnica IV W1.3/PI/S.C./1 BLF230 230
14 Piwnica IV W1.3/PI/S.T./2 BLF230 230
15 Piwnica IV W1.3/PI/S.T./3 BLF230 230
16 Piwnica IV W1.3/PI/S.T./4 BLF230 230
17 Piwnica IV N1.4/PI/S.T./1 BF230 230
18 Piwnica IV W1.4/PI/S.T./1 BF230 230
19 Piwnica IV W1.4/PI/S.C./2 BLF230 230
20 Piwnica IV N16/PI/S.C./1 BF230 230
21 Piwnica IV W16/PI/S.C./1 BF230 230
22 Piwnica IV W16/PI/S.T./2 BF230 230
23 Piwnica IV W16/PI/S.T./3 BF230 230
24 Przyziemie IV N1.1/PR/S.T./3 BF230 230
25 Przyziemie IV N1.1/PR/S.C./4 BF230 230
26 Przyziemie IV N1.1/PR/S.C./5 BLF230 230
27 Przyziemie IV W1.1/PR/S.C./4 BF230 230
28 Przyziemie IV W1.1/PR/S.C./5 BLF230 230
29 Parter IV N16/P/S.C./1 BF230 230
30 Parter IV N16/P/S.C./2 BF230 230
31 Parter IV W16/P/S.C./1 BF230 230
32 Parter IV W16/P/S.C./2 BF230 230


Zestawienie materiałów do wykonania podłączeń
central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz klap odcinających
w kanałach wentylacyjnych

Poz. Urządzenie / Materiał Typ Ilość

1. Obudowa uniwersalna 4-polowa, zasilacz 12A, wer.A FPM-U-4-12-18-A-G 1
2. Moduł e.USP FPM-EUSP 1
3. Moduł e.LSK FPM-ELSK 1
4. Obudowa uniwersalna 4-polowa, zasilacz 12A, wer.A FPM-U-4-12-18-A-G 1
5. Moduł e.LSK FPM-ELSK 1
6. Obudowa uniwersalna 4-polowa, zasilacz 12A, wer.A FPM-U-4-12-18-A-G 1
7. Moduł e.LSK FPM-ELSK 1
8. Moduł SKC-A FPM-SKC-A-230-230 32
9. Akumulator 12V 18Ah 6
10. Switch 24x10/100/1000 GS728TP-100EUS 1
11. Moduł baterii do zasilacza UPS GTBP RT72V69 2
12. Przewód HDGs PH90 3x2,5 210
13. Przewód YDY 3x1,5 520
14. Przewód HTKSHekw PH90 1x2x1 240
15. Przewód YnTKSYekw 1x2x1 520
16. Przewód HDGs PH90 2x1 320
17. Przewód YnTKSY 1x2x1 380
18. Kanał ochronny, ognioodporny 26x30mm LLK 26.030R 140
19. Łącznik do wyrównywania potencjału LSTA 26.030 60
20. Śruba do betonu SBOM5x60 960
21. Uchwyt kabla UDF8 740
22. Puszka połączeniowa PH90 PIP-2A 8
23. Rura elektroinstalacyjna RL28 320
24. Uchwyt rury U28 640
25. Złączka kompensacyjna ZCL28 200
26. Listwa elektroinstalacyjna LS35x14 60
27. Listwa elektroinstalacyjna LS90x40 30
28. Puszka połączeniowa SD-7L 32
29. Obudowa wyłącznika nadprądowego 1mod S2S 3
30. Wyłącznik nadprądowy B10 3

W zadaniu należy wykonać :
- montaż i podłączenie ww urządzeń
- uruchomienie i konfiguracja centrali FPM+
- opracowanie aplikacji graficznej Gemos
- zmiany konfiguracji SSP ZX4 EXPERT
- zmiany konfiguracji ZETFAS1000 (2 centrale)
- zmiany konfiguracji POLON6000
- dokumentację powykonawczą

Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem.


W dalszej części prac należy wykonać:
Instalacje sterowań urządzeniami instalacji alarmowej optyczno-akustyczne
Zestawienie materiałów do wykonania podłączeń
linii sygnalizacji alarmowej optyczno-akustycznej
sterowanej z systemów SSP:

Poz. Urządzenie / Materiał Typ Ilość

1. Obudowa uniwersalna 4-polowa, zasilacz 12A, wer.A FPM-U-4-12-18-A-G 3
2. Moduł e.USP FPM-EUSP 6
3. Akumulator 12V 18Ah 6
4. Przewód HDGs PH90 3x2,5 160
5. Przewód HTKSHekw PH90 1x2x1 180
6. Przewód HDGs PH90 2x1 900
7. Przewód YnTKSY 1x2x1 340
8. Kanał ochronny, ognioodporny 26x30mm LLK 26.030R 400
9. Łącznik do wyrównywania potencjału LSTA 26.030 200
10. Śruba do betonu SBOM5x60 1600
11. Uchwyt kabla UDF8 800
12. Puszka połączeniowa PH90 PIP-2A 6
13. Rura elektroinstalacyjna RL28 320
14. Uchwyt rury U28 650
15. Złączka kompensacyjna ZCL28 300
16. Listwa elektroinstalacyjna LS35x14 80
17. Listwa elektroinstalacyjna LS90x40 30
18. Puszka połączeniowa SD-7L 26
19. Obudowa wyłącznika nadprądowego 1mod S2S 3
20. Wyłącznik nadprądowy B10 3

Zadanie obejmuje:
- montaż i podłączenie ww urządzeń
- uruchomienie i konfiguracja centrali FPM+
- opracowanie aplikacji graficznej Gemos
- zmiany konfiguracji SSP ZX4 EXPERT
- zmiany konfiguracji ZETFAS1000 (2 centrale)
- zmiany konfiguracji POLON6000
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

W ramach zadania należy przeprowadzić również zmiany w pomieszczeniu monitoringu.
Zestawienie materiałów do wykonania modernizacji pomieszczenia monitoringu:


Poz. Urządzenie / Materiał Typ Ilość

1. Oprogramowanie do wizualizacji AXXON 1
2. PC w obudowie przemysłowej z filtrem IPC/P5 1
3. Monitor LCD 24" XB2483HSU 1
4. Listwa zasilająca 7x230 do rack 19” LZ7 1
5. Przedłużacz USB aktywny 10m USB-LL-10 2
6. Kabel HDMI 15m H1152 1
7. Patchcord 2xRJ45 kat.5e 2m PC-2xRJ45-2m 2
8. Mapy obiektu OPT 2
9. Wizualizacja czujek OPT 3
10. Switch 8x10/100/1000 GS-728TP 1
11. Słup do montażu monitorów KONSTRUKCJA WŁ. 1
12. Uchwyt monitora regulowany BR-LCD141A 4

Zadanie obejmuje:
- montaż i podłączenie ww urządzeń
- uruchomienie i konfiguracja centrali FPM+
- opracowanie aplikacji graficznej AXXON INTELLECT
- zmiany konfiguracji SSP ZX4 EXPERT
- zmiany konfiguracji ZETFAS1000 (2 centrale)
- zmiany konfiguracji POLON6000
-wykonanie dokumentacji powykonawczej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 3
Warszawa 00-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
Warszawa 00-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się