Zakup prasy dziennej i specjalistycznej dla Urzędu Miasta Katowice w 2021 roku.

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup prasy dziennej i specjalistycznej dla Urzędu Miasta Katowice w 2021 roku.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania prasy dziennej i specjalistycznej do Urzędu Miasta Katowice.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
Ilości wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację przedmiotu zamówienia w wielkościach podanych w tabeli (załącznik nr 3 do SIWZ). Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym.
Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Młyńska 4
Katowice 40-098
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice 40-098
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się