Opracowanie koncepcji i wykonanie materiałów promocyjnych w formie 2 filmów video w ramach realizacji projektu "Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi" (I-CARE-SMART)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiału promocyjnego w formie 2 filmów (A i B) w technice animacji o długości 3-5 minut w ramach realizacji projektu I-CARE-SMART wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

al. Piłsudskiego 8
Łódź 90-051
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi fotograficzne, audio i wideo

» Dane nabywcy

Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
Łódź 90-051
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się