Świadczenie usługi sprzątania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych zgodnie z zakresem prac określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Fredry 9
Poznań 61-701
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
Fredry 9
Poznań 61-701
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się