Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wojaszówka, w tym jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wojaszówka, w tym jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 7 (istotne postanowienia umowy) do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Wojaszówka 115
Wojaszówka 38-471
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Wojaszówka
Wojaszówka 115
Wojaszówka 38-471
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się