"Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i magazynowych. Wykonany remont podniesie standard użytkowy w/w pomieszczeń estetykę i funkcjonalność budynku.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Etap 1:
1) wykonanie dokumentacji projektowej na remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku, zaakceptowanej przez zamawiającego,
2) uzyskanie prawomocnego dokumentu zezwalającego na realizację zamówienia (jeżeli jest wymagane przepisami),
Etap 2:
1) wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu budowlanego oraz przeprowadzenie wymaganych pomiarów robót,
2) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia,
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie wymagane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

Hanasiewicza 17B
Rzeszów 35-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Hanasiewicza 17B
Rzeszów 35-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się