Wykonanie modernizacji instalacji zasilania elektrycznego w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej w kompleksie budynków Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Plac Powstańców Warszawy 7 w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie modernizacji instalacji zasilania elektrycznego w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej w kompleksie budynków Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Plac Powstańców Warszawy 7 w Warszawie.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się