Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego (Medyczne Laboratorium Diagnostyczne) mikrokart żelowych i odczynników do serologii grupy krwi wraz z doposażeniem aparaturowym przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań technicznych doposażenia aparaturowego wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zestawieniu asortymentowo-cenowym przedmiotu zamówienia, który dołączony jest do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako Załącznik Nr 2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
ul. Prosta 30
Kielce 25-371
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się