ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGA DO PROWADZENIA GRUP WSPARCIA DLA KOBIET W OKRESIE POPORODOWYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PRZYSTANEK MAMA”.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa do prowadzeniu grupy wsparcia dla kobiet w okresie poporodowym w ramach realizacji projektu „Przystanek MAMA”. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85121270-6- Usługi psychiatryczne i psychologiczne, 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.
2.Do zadań Psychologa należała będzie organizacja i przeprowadzenia spotkań z kobietami w postaci grupowych form pomocy psychologicznej dla kobiet w okresie poporodowym z obszaru 3 województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie, które zostaną zakwalifikowane do udzielenia wsparcia na podstawie wyników formularza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej i preferują grupowe formy pomocy poprzez stworzenie więzi między matkami. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji danej części zamówienia, zgodnie z treścią załącznik nr 1 - OPZ do SIWZ.
3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony w następujących załącznikach do SIWZ: -Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. -Załącznik nr 5 – Projekty umów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Nowe Ogrody 1-6
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowe Ogrody 1-6
Gdańsk 80-803
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się