Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie

» Opis zapytania

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smolcu gm. Kąty Wrocławskie dla potrzeb komunalnych gminy Kąty Wrocławskie. Celem inwestycji jest dostarczenie mieszkańcom gminy Kąty Wrocławskie wody w ilości i jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
W zakres inwestycji wchodzi:
 Budowa Stacji Uzdatniania Wody,
 Budowa pojemnościowego odstojnika popłuczyn,
 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kabli elektrycznych i sterowniczych,
 Budowa drogi wewnętrznej na terenie zagospodarowania stacji uzdatniania.

Przewiduje się rozbiórkę:
 Istniejącego budynku stacji uzdatniania,
 Istniejącego odstojnika popłuczyn,
 Istniejącej studni kopanej.

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji umożliwiającej inwestorowi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 1 Maja -
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. 1 Maja -
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się