Usługi geodezyjne

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia Usługi geodezyjne – w podziale na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami), stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, w zakresie wymienionych poniżej 2 części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na jaką Wykonawca może złożyć ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części zamówienia.
Część 1 Podział działki ewidencyjnej numer 77/10, z obrębu geodezyjnego 6-15-01,
o powierzchni 2,9860 ha, położonej przy ul. Waldorffa 5 – na dwie działki.
Część 2 Podziały geodezyjne trzech działek o numerach ewidencyjnych 4, 5 i 6, położonych w obrębie 6-03-03, przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie – na osiem działek.
3. Prawo opcji - Zamawiający informuje, iż w zakresie Części 1 zamówienia przewiduje możliwość skorzystania z zamówień opcjonalnych, polegających na:
Część 1 Podział działki ewidencyjnej numer 171/3, z obrębu geodezyjnego 7-12-14, o powierzchni 21,3588 ha, położonej przy ul. Księżycowej 76 – na cztery działki


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Chełmżyńska 9
Warszawa 04-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Administrowanie budynków
  • Usługi eksploatacji budynków
  • Usługi sprzątania
  • Utrzymanie zieleni
  • Zakup, sprzedaż i najem nieruchomości

» Dane nabywcy

Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie
ul. Chełmżyńska 9
Warszawa 04-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się