Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Nur

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Nur z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Nur, ul. Czyżewska.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (także rolniczą).
Szacunkowa ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania z terenu gminy Nur w 2021 r. - 480 Mg.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Drohiczyńska 2
Nur 07-322
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Nur
ul. Drohiczyńska 2
Nur 07-322
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się