Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Marki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Marki. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 następujące części:
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Marki. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
4) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Marki. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezskładkowe),
3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
5) ubezpieczenie assistance.
Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miasto Marki. Zakres zamówienia obejmuje
1) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) – zakres imienny
2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) - zakres bezimienny
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej Gminy Miasto Marki. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Marki będące nadwyżką ponad ubezpieczenie podstawowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Żeglarska 31
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Inter Broker sp z o.o.
ul. Żeglarska 31
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się