Dostawa elementów wyposażenia informatycznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie elementów infrastruktury informatycznej, fabrycznie nowych, o parametrach zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by cały oferowany sprzęt był wyprodukowany przez jednego producenta. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: - zestawu składającego się z: komputerów stacjonarnych (16 sztuk) wraz z monitorami led (32 szt), opisanego w pkt. 1 OPZ, - 50 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One, opisanych w pkt. 2 OPZ, - 15 sztuk komputerów stacjonarnych typu All in One, opisanych w pkt. 3 OPZ. 3. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), OPZ, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Żelazna 61
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się