Sukcesywna dostawa oleju napędowego na 2021 rok do samochodów, maszyn oraz urządzeń Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do samochodów, maszyn i urządzeń Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie Sp. z o.o. w ilości do 95 m3 w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostarczone paliwo winno posiadać własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość oraz spełniać wymagania określone przepisami prawa i obowiązującymi normami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1680), bądź równoważne. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopie świadectwa jakości dostarczonego oleju. W przypadku zmiany wymagań jakościowych, w tym zmiany norm i przepisów określonych powyżej, oferowany olej napędowy musi być zgodny ze zmienionymi normami i przepisami. Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca obowiązany jest dostosować osprzęt do wlewu istniejącego w zbiorniku Zamawiającego. Zamówienie będzie realizowane poprzez dostawę paliwa, która będzie następować bezpośrednio do zbiornika o pojemności 5 m³ po wcześniejszym uzyskaniu informacji od Zamawiającego. Wykonawca w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji, zobowiązany będzie dostarczyć paliwo do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie. Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub drogą elektroniczną poprzez e-mail, składane będą w dni robocze w godzinach 7.00-15.00. W przypadku zamówienia dostarczonego do Wykonawcy w innym terminie niż wyżej wskazany, Wykonawca może zrealizować zamówienie w pierwszym następującym po dniu złożenia zamówienia dniu roboczym do godz. 8.00. Powyższe nie stanowić będzie zwłoki w dostawie zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Sierzno
Rekowo 77-131
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno sp. z o. o.
Sierzno
Rekowo 77-131
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się