Kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2020/2021 roku.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2020/2021 roku.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, w tym Opisem przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdego zadania, stanowiącymi Załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Rozbrat 26
Warszawa 00-429
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
Rozbrat 26
Warszawa 00-429
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się