Zakup i dostawa wody mineralnej do Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących na zaopatrzeniu JW Nr 2063.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup wody mineralnej wraz z transportem, rozładowaniem
i dostarczeniem do magazynów i pomieszczeń służbowych Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących na zaopatrzeniu JW Nr 2063 (kod CPV: 15981000-8).
Przedmiot wyszczególniono w „Formularzu cenowym/ Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 08:45


» Lokalizacja

Stefana Banacha 2
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Napoje

» Dane nabywcy

Jednostka Wojskowa Nr 2063
Stefana Banacha 2
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się