Usługa dzierżawy kserokopiarek dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Katowicach i podległych jej Prokuratur Rejonowych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa kserokopiarek dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Katowicach i podległych jej Prokuratur Rejonowych. Usługa polegać będzie na zapewnieniu pełnej sprawności dzierżawionych kserokopiarek w czasie trwania umowy. Koszty amortyzacji dzierżawionych urządzeń, materiałów eksploatacyjnych (poza papierem kserograficznym), koszty przeglądów i napraw nie powstałych z winy Zamawiającego, koszty części zamiennych do dzierżawionych urządzeń, koszty dojazdów serwisu oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w podrozdziale II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 oraz w podrozdziale III – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2
Dla Części 1 zakres zamówienia obejmuje łącznie dzierżawę 116 sztuk urządzeń, w tym:
1) kserokopiarki niskonakładowe TYP A (30 kopii/min) – 21 sztuk,
2) kserokopiarki niskonakładowe TYP B (16 kopii/min) – 47 sztuk,
3) kserokopiarki średnionakładowe TYP C – 35 sztuk,
4) kserokopiarki wysokonakładowe TYP D – 9 sztuk,
5) kserokopiarki kolorowe TYP E – 4 sztuki,
Wielkość oraz zakres zamówienia zawarty jest w podrozdziale II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1
Dla Części 2 zakres zamówienia obejmuje łącznie dzierżawę 30 sztuk urządzeń, w tym:
1) kserokopiarki niskonakładowe TYP B (16 kopii/min) – 19 sztuk,
2) kserokopiarki średnionakładowe TYP C – 11 sztuk,
Wielkość oraz zakres zamówienia zawarty jest w podrozdziale III – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Wita Stwosza 31
Katowice 40-042
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Prokuratura Okręgowa w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
Katowice 40-042
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się