Świadczenie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych ulegających biodegradacji z terenów administrowanych przez 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku w latach 2021-2022

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych ulegających biodegradacji z terenu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku i 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
Część 1
Odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych z terenu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku

Usługa dotyczy odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 w ilości szacowanej:
Zamówienie podstawowe
a) Rok 2020 – 20 000 kg
b) Rok 2021 - 20 000 kg

Zamówienie z uwzględnieniem prawa opcji
a) Rok 2021 – 19 500 kg
b) Rok 2022 - 19 500 kg

Część 2 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych z terenu 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim
Usługa dotyczy odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 w ilości szacowanej:
Zamówienie podstawowe
a) Rok 2021 – 8 000 kg
b) Rok 2022 - 8 000 kg

Zamówienie z uwzględnieniem prawa opcji
a) Rok 2021 – 7 500 kg
b) Rok 2022 - 7 500 kg

Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje fakt, że ilość odpadów jest zależna od bieżących potrzeb jednostek wojskowych na rzecz których realizowana jest usługa i w trakcie realizacji umowy ilości mogą ulec zmianie. Wykonanie usługi będzie następowało sukcesywnie do wysokości faktycznych potrzeb w okresie obowiązywania umowy.

USŁUGA OBEJMUJE M.IN :
1. Odbiór odpadów w godz. 8.00 - 13.30 (do uzgodnienia w trybie roboczym) z miejsca gromadzenia odpadów kuchennych w m. Malbork (cz. 1) i m. Pruszcz Gdański (cz. 2), NIE rzadziej niż co 5 dni roboczych.
2. Odbiór odpadów polegać ma na wymianie wypełnionych odpadami pojemników na czyste. Ilość pojemników ma zapewnić Zamawiającemu swobodne gromadzenie odpadów do dnia ponownego odbioru odpadów.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

17 Marca 20
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17 Marca 20
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się