Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego urządzeń wielofunkcyjnych w ilości 12 szt. spełniających niżej wymienione minimalne parametry techniczne:
a) drukarka laserowa, monochromatyczna ze skanerem,
b) w zestawie oprócz tonera startowego dodatkowy toner o wydajności min. 7 000 stron,
c) obsługiwany format nośnika A4, A5, A6, Letter,
d) podajnik papieru: 250 arkuszy, odbiornik papieru: 125 arkuszy,
e) szybkość druku w mono: 31 str./min,
f) maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi,
g) rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi,
h) druk dwustronny: dupleks automatyczny,
i) interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet),
j) wyświetlacz: wbudowany.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.
b) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania usterek. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych, Wykonawca zrealizuje na własny koszt, w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawianego sprzętu.
c) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie.
d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
e) Wykonawca w ofercie wskaże dane wymagane przez Zamawiającego dotyczące sprzętu,
f) Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia były fabrycznie nowe, niemodyfikowane i sprawne technicznie,
g) przedmiot Zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego oraz posiadać znak bezpieczeństwa „CE”,
h) urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych,
i) każde urządzenie musi być oznakowane przez producenta w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację, tj. posiadać nazwę producenta, i modelu.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki Wykonawcy wymienione w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Warszawska 38A
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
Warszawska 38A
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się