Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputer przenośny (15 sztuk) – w podziale na 2 zadania.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (zwanego dalej „sprzętem”) – komputer przenośny (15 sztuk) – w podziale na 2 zadania:

1) Zadanie 1 – dostawa komputerów przenośnych (13 sztuk);
2) Zadanie 2 – dostawa komputerów przenośnych (2 sztuki)

2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nieregenerowany, nienaprawiany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1-2 został określony w:
1) Załączniku nr 1 do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ1”);
2) Załączniku nr 2 do siwz - Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ2”);

4. Do sprzętu oferowanego w Zadaniu 1-2 muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w OPZ1-OPZ2.
8. Dostawa sprzętu, o którym mowa w ust. 1, zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego – transportem zapewnionym przez Wykonawcę.

UWAGA:
Dostawa przedmiotu zamówienia ma zostać zrealizowana transportem zapewnionym przez Wykonawcę wraz z rozładunkiem i dostarczeniem sprzętu w miejsce (pomieszczenie w siedzibie Zamawiającego), wskazane przez Zamawiającego bezpośrednio na etapie dostawy.

UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego - z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem - o planowanym terminie dostawy przedmiotu zamówienia.

9. Dostawa nastąpi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) – w godzinach 8.00-15.00.
10. Zamawiający informuje, iż dla wyspecyfikowanego sprzętu, podane w Załącznikach nr 1-2, parametry są wartościami minimalnymi – każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych, spełni wymagania określone przez Zamawiającego.

11. Sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, musi spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania.

12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt równoważny zobowiązany jest on wykazać jego równoważność w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego w Załącznikach 1-2.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Strzegomska 49a
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Strzegomska 49a
Wrocław 53-611
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się