Dostawa paliw ciekłych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw ciekłych.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Formularzu Cenowym - załącznik nr 2.
3) Paliwa o których mowa w pkt. 1 muszą spełniać kryteria jakościowe dla danego paliwa zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 październik 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się