Dostawa do Domku pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży w zakresie wyposażenia kuchni oraz ogrodu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego wraz z dostawą, montażem, podłączeniem do sieci i uruchomieniem wyposażenia do Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montażem, rozruchem, uruchomieniem, udzieleniem gwarancji oraz pełnienia serwisu w okresie obowiązywania gwarancji. Dostarczony sprzęt będący przedmiotem zamówienia ma być nie używany (fabrycznie nowy), w pełni sprawny i wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom jakościowym i technicznym, wynikających z funkcji i przeznaczenia tego sprzętu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.06.2015 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.