„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji kanalizacji ogólnospławnej do budynku MSWiA przy ul. Zawrat 20 w Warszawie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji kanalizacji ogólnospławnej do budynku biurowo-mieszkalnego oraz recepcyjnego przy ul. Zawrat 20 w Warszawie, na działce o nr ewid.: 29 z obrębu ewid. 1-02-18 wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 zgodnie z wymogami określonymi w projekcie Umowy, STWiORB, dokumentacją projektową, wraz
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, które stanowią załącznik nr 1 do projektu Umowy, obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-591 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się