Utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2022 roku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2022 roku w tym:
- utrzymanie czystości w pasach zieleni przyulicznej (powierzchniowe zbieranie śmieci),
- pielęgnacja zieleni niskiej (pielenie krzewów wraz z przekopaniem gruntu oraz cięcia pielęgnacyjne i kształtujące formę, korowanie, opryski zapobiegawcze).
- pielęgnacja zieleni wysokiej, w tym wycinka drzew,
- koszenie i renowacja trawników,
- wiosenne, jesienne grabienie,
- sadzenie drzew i krzewów,
- podlewanie,
- naprawa istniejącego ogrodzenia typ ZOM lub jego uzupełnienie.
Na terenie objętym zakresem prac występują odpady o kodach: 02 01 03 – odpadowa masa roślinna oraz 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

01-882 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany
ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się