Budowa węzła tranzytującego ruch telekomunikacyjny dla stopnia międzymiastowego SŁR VoIP

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa węzła tranzytującego ruch telekomunikacyjny dla stopnia międzymiastowego SŁR VoIP, zgodnie SOPZ (Załącznik nr 1 do projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby w całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewnił realizację przedmiotu zamówienia:
1) przez podmiot, który posiada status autoryzowanego partnera Unify w zakresie systemów OpenScape 4000 i OpenScape Business;
2) przy udziale osób posiadających kwalifikacje serwisowe w zakresie systemów: Siemens Hicom 350E, Unify OpenScape 4000 oraz OpenScape Business, potwierdzone ważnym certyfikatem wydanym przez producenta (co najmniej 2 osoby w zakresie każdego z wymienionych systemów);
3) przy udziale osób posiadających kwalifikacje serwisowe w zakresie dostarczanych urządzeń i systemów, potwierdzone ważnym certyfikatem osobowym wydanym przez autoryzowane centrum szkoleniowe producenta (2 inżynierów w zakresie urządzeń sieciowych i 1 inżynier w zakresie Systemu SBC).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-591 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura telekomunikacyjna

» Dane nabywcy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się