Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu przy ul. Aguonu 22 w Wilnie dla potrzeb Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) zaprojektowanie - opracowanie dokumentacji projektowej,
b) wybudowanie zgodnie z wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją zgodnie z pozwoleniem na budowę obiektu przy ul. Aguonu 22 w Wilnie dla potrzeb Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie (dalej jako Obiekt) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
c) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych;
d) wykonanie innych obowiązków nałożonych na Zamawiającego jako Inwestora i użytkownika Obiektu, niezbędnych do zaprojektowania i wybudowania, a także oddania do użytkowania Obiektu oraz obowiązków nałożonych na Zamawiającego jako Inwestora i użytkownika Obiektu w wydanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia decyzjach, zatwierdzeniach, postanowieniach, uzgodnieniach, warunkach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

15-328 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się