Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

» Opis zapytania

Szczegółowy Opz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ .
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.)Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy.
b)Zamawiający przewiduje, że :- miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 będzie wynosić około 700 Mg z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 20% w ciągu miesiąca; całkowita ilość odebranych odpadów w okresie od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31.12.2021 r. wynosić będzie maksymalnie 10 080 Mg c)Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia.d)Przekazywane odpady będą :
- zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli wynosi od 350 do 550 kg

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

14-100 Ostróda


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
telefon: 896471087
fax: Brak
email: biuro@zuokrudno.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się