Istebna, Koniaków - budowa połączenia linii napowietrznych 15kV domykanie ciągów SN. RS Istebna Centrum - linia Koniaków odg. Istebna Zaolzie Szkoła do odg. Koniaków Cisowy