Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzanie dróg gminnych w Gminie Wejherowo w podziale na następujące części:
1) Część 1 – wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo, dz. 33 Orle, dz. 1261/6 Bolszewo” obejmująca zakresem utwardzenie drogi nowymi płytami IOMB o długości 500 m i szer. 4m
2) Część 2 – utwardzenie nowymi płytami IOMB ul. Konopnickiej w Orlu na długości 20 m
i szer. 5 m;
3) Część 3 – utwardzenie nowymi płytami IOMB ul. Bukowej w Kniewie na długości 15 m
i szer. 5 m;
4) Część 4 – utwardzenie nowymi płytami IOMB drogi wewnętrznej w Reszkach (dz. nr 85) na długości 15 m i szer. 4 m;
5) Część 5 – utwardzenie płytami IOMB ul. Lipowej w Ustarbowie na powierzchni 57 m2.

Część 5 obejmuje:
Demontaż istniejących płyt IOMB na planowanym odcinku drogi.
Istniejącą nawierzchnie z płyt IOMB należy zdemontować metoda hakową w sposób zapobiegający uszkodzeniom płyt.
Ze zdemontowanego materiału w postaci płyt IOMB należy wyselekcjonować płyty nadające się do ponownego wbudowania.
Wyselekcjonowane płyty przewieźć należy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie sołectwa Ustarbowo i ułożyć w stosach po 8 szt.
Materiał nie nadający się do ponownego wbudowana należy zutylizować.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał protokolarny odbiór regulacji urządzeń zarządcy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku części 2-5.

2. Załączniki opisujące przedmiot zamówienia:
1) Rys. dla cz. 1- cz.5,
2) Projekt techniczny - Utwardzenie płytami IOMB dróg na terenie Gminy Wejherowo,
3) Projekt techniczny – Przekroje normalne,
4) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2020 | 11:45


» Lokalizacja

84 – 200 Wejherowo


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

GMINA WEJHEROWO
Transportowa 1
84 – 200 Wejherowo
telefon: 58 677 97 01
fax: Brak
email: sekretariat@ug.wejherowo.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się