Wykonanie remontu lokalu nr 2 w budynku przy ul. Zakrzewskiej 12 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

» Opis zapytania

1.Branża budowlana :
1.1.Branża budowlana :
- demontaż szafy i pawlacza w przedpokoju.-
- w przedpokoju i pokoju ułożenie na nowych warstwach podłogowych wykładziny PCV
- wymiana listew przypodłogowych,
- roboty malarskie (emulsja,) przemalowanie wszystkich pomieszczeń wraz ze skuciem
okładzin ściennych.
- malowanie lamperii olejnej w aneksie kuchennym i WC
- wymiana drzwi wraz ościeżnic do pokoju, wejściowych i łazienki w lokalu
- wymiana stolarki okiennej,
- montaż nawiewników w oknach.
1.2. Branża sanitarna:
• Demontaż baterii zmywakowej bez korkowania wylotów.
• Demontaż zlewozmywaka stalowego bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych.
• Demontaż szafek zlewozmywakowych (z wyniesieniem na zewnątrz budynku ) o powierzchni do 1.00 m 2.
• Demontaż demolacyjny rurociągu z PP-R o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych.
• Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej.
• Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku.
• Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP-R PN 20 Z.W.) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych.
• Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP-R PN 20 "Stabi" C.W.) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych.
• Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm.
• Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm.
• Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm.
• Zawory kulowe do WC i baterii o śr. nom. 15 mm.
• Zawory kulowe do pralki o śr. nom. 15 x 20 mm .
• Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej w lokalu na ciśnienie miejskie.
• Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych.
• Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych.
• Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.(bez kosztów wody i wyciągu jednomasztowego).
• Wymiana ustępu z miską fajansową z płuczką z PCW (bez kosztów rury spłuczkowej, zaworu pływakowego, pociągacza do płuczek).
• Szafki kuchenne zlewozmywakowe (bez kosztów wyciągu jednomasztowego).
• Zlewozmywaki 1 kom z płytą ociekową ze stali nierdzewnej na szafce.
• Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm.
• Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nom. 15 mm.
• Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km.
1.3. Branża elektryczna:
a) instalację elektryczną kwalifikuje się do wymiany w układzie TN-S
b) MATERIAŁ TECHNOLOGIA:
Roboty związane z wymianą lub montażem instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym:
- wymiana tablicy mieszkaniowej (TM): S-10, 1f, PCV, n/t, (szt. 1)
Wyposażenie TM zgodne z załącznikiem nr 2/schemat ideowy instalacji elektrycznej w lokalu

- Instalacje elektryczną należy ułożyć pod tynkiem w przygotowanych bruzdach w układzie sieci TN-S. Zastosować: przewody YDYp 2,3,4 x 1,5 mm2 dla obwodu oświetleniowego i zasilania dzwonka elektrycznego. Przewody YDYp 3x2,5 mm2 zastosować dla wewnętrznych obwodów gniazd wtykowych oraz odbiorników do 2 kW. Należy wykonać 6 wewnętrzne elektryczne obwody odbiorcze w lokalu.
- wymiana lub montaż osprzętu elektrycznego – standard podstawowy, jednorodny, kolor biały, p/t,
- wymiana dzwonka elektrycznego zasilanego z obwodu oświetleniowego Gong 230V (szt. 1)
- wymiana oprawy oświetleniowej min. IP 44, sufitowa (szt. 1)
- wymiana unifonu (szt.1)
- budowa miejscowej instalacji wyrównawczej ( l=13m) z podłączeniem – zlewu, wanna, grzejnik w łazience (szt. 3)
Rysunek rozmieszczenia urządzeń i instalacji elektry

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się