Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej w rejonie ulic Witosa, Saska, Kiernika, Bobka, Bojki, Krzemionki, Suchy Potok, Księżycowej i Serdecznej"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu i techniczny/wykonawczy wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej w rejonie ulic: Witosa, Saska, Kiernika, Bobka, Bojki, Krzemionki, Suchy Potok, Księżycowej i Serdecznej” oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

43-300 Bielsko-Biała


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Aqua S.A.
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się