Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Lesznowola.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Lesznowola do miejsca czasowego pobytu zwierząt, 2) wykonanie podstawowych zabiegów weterynaryjnych po przywiezieniu zwierzęcia do miejsca czasowego pobytu – obowiązkowe: odrobaczenie, szczepienia obowiązkowe – wścieklizna, 3) po upływie 14 dni od stwierdzenia, że zwierzę jest bezdomne, tj. po 14 dniach od jego przyjęcia w miejscu czasowego pobytu: wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji, 4) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru mikrochipu do ogólnopolskich baz danych, prowadzenie bazy danych oraz przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, 5) objęcie zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody, 6) w razie konieczności, przekazanie zwierząt do schroniska w ramach przedstawionej przez Wykonawcę umowy lub do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę; 7) leczenie przyjętych bezdomnych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie; 8) informowanie Gminy o miejscach przekazania zwierząt i nowych właścicielach na podstawie bazy danych mikrochipów, jak też bazy danych adopcji wyłapanych psów; dane te przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia podpisania umowy, 9) zapewnienie pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lesznowola w przypadku gdy: a) zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, b) zostały w inny sposób okaleczone, 10) wyłapywanie zwierząt będzie się odbywać na podstawie zgłoszenia dokonanego przez pracownika Urzędu Gminy Lesznowola lub Policję, 11) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych, 12) prowadzenie dokumentacji zdjęciowej zwierząt i przekazywanie do Urzędu Gminy Lesznowola celem umieszczenia na stronach internetowych Urzędu i wykonanie plakatów informacyjnych o odnalezieniu zwierzęcia, 13) współpraca w przeprowadzaniu akcji informacyjnych i edukacyjnych o czipowaniu, kastracji i sterylizacji zwierząt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Gminna 60
Lesznowola 05-506
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi weterynaryjne

» Dane nabywcy

Gmina Lesznowola
Gminna 60
Lesznowola 05-506
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się