Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze i Sądzie Rejonowym we Wschowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na 2 salach rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 6 i Pl. Słowiański 1 oraz na 1 sali rozpraw w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1C.
Zamówienie obejmuje:
1) Dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie systemu na 2 rozpraw w budynku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Pl. Słowiański 6 i Pl. Słowiański 1 oraz na 1 sali rozpraw w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1C w tym:
a. wykonanie oraz uzgodnienia (uzyskanie pisemnej akceptacji) dla każdej sali rozpraw zgodnie z pkt. 5 Załącznika Nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia;
b. dostawę, instalację i konfigurację urządzeń technicznych na potrzeby wdrożenia i uruchomienia systemu w salach rozpraw;
c. instalację i konfigurację oprogramowania przekazanego przez Zamawiającego;
d. wdrożenie i produkcyjne uruchomienie systemu;
e. przeszkolenie personelu technicznego zgodnie z pkt. 7 Załącznika Nr 2 do umowy;
f. wykonanie i aktualizacja dokumentacji systemu zgodnie z pkt. 9 Załącznika Nr 2 do umowy;
2) Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego w lokalizacji objętej wdrożeniem systemu.
3) Udzielenie gwarancji na prawidłowe działanie systemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Pl. Słowiański 1
Zielona Góra 65-958
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt audio

» Dane nabywcy

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 1
Zielona Góra 65-958
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się