Świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar gminy Stare Babice z Warszawą - zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą, w liczbie 282 500 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

00-848 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się