Dostawa nawozów azotowych dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach w podziale na cztery części zamówienia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach, w podziale na 4 części zamówienia. Część 1: Dostawa nawozu azotowego (o zawartości N - 33%) w ilości 72 ton. Część 2: Dostawa nawozu azotowo-siarkowego (o zawartości N - 24%, SO3 - 15%) w ilości 24 ton. Część 3: Dostawa nawozu azotowego (o zawartości N - 34%) w ilości 100 ton. Część 4: Dostawa nawozu azotowo-wapniowego (o zawartości N - 27% , CaO 6% , MgO 4%) w ilości 48 ton. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

24-100 Puławy


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się