Dostawa i konfiguracja urządzeń tworzących mobilny system realizacji wideo i audio oraz transmisji live na dowolną internetową platformę streamingową wraz z systemem wideokonferencyjnym przeznaczonym do małych i średnich sal, z licencją na oprogramowanie (platformę konferencyjną).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i konfiguracja urządzeń tworzących mobilny system realizacji wideo i audio oraz transmisji live na dowolną internetową platformę streamingową
wraz z systemem wideokonferencyjnym przeznaczonym do małych i średnich sal, z licencją
na oprogramowanie (platformę konferencyjną).

2. W zakres przedmiotu Zamówienia wchodzą:
a. dostawa 3 zautomatyzowanych kamer obrotowych PTZ wraz zestawem okablowania SDI
+ LAN + zasilanie i skrzynkami transportowymi,
b. sterownik IP do zautomatyzowanych kamer obrotowych PTZ wraz ze skrzynką transportową,
c. mikser wizyjny 2 ME ze skrzynką transportową na urządzenia rack i panel miksera,
d. system dystrybucji i konwersji sygnałów zawierający analogowy wzmacniacz rozdzielczy wizji, embedder/deembedder, generator sygnału odniesienia, enkoder sygnału HD-SDI
do dystrybucji IP, platformę streamingową w ramie modularnej ze skrzynią transportową
na mikser wizyjny wraz z ramą dystrybucji i rejestratorem SDI (skrzynia na urządzenia rack
i panel miksera oddzielna),
e. system monitorów podglądowych i rejestracji zawierający monitor 32” do multiviewera
(+ case transportowy), monitor 17” do sygnału emisyjnego (+ case transportowy), rejestrator SDI z rackowym odtwarzaczem z dwoma slotami na karty SD,
f. oprogramowanie do emisji i generowania grafiki z kartą SDI,
g. system realizacji audio zawierający dwa zestawy bezprzewodowe audio: nadajnik bodypack
z mikrofonem krawatowym „pchełką” i odbiornikiem stacjonarnym oraz mikrofon „do ręki” z wbudowanym nadajnikiem bezprzewodowym i odbiornikiem stacjonarnym, słuchawki
dla realizatora dźwięku, cyfrowy 8-kanałowy mikser audio z procesingiem i nagrywaniem
na pendrive – w zestawie wymagana jest walizka transportowa i komplet okablowania,
h. mobilny zestaw oświetlenia zawierający: 3 szt. lamp panelowych LED bi-color o mocy min. 30W ze sterowaniem DMX i zasilaniem z akumulatora v-lock w zestawie z torbą transportową, 2 szt. lamp panelowych LED bi-color o mocy min. 60W ze sterowaniem DMX i zasilaniem z akumulatora v-lock w zestawie z torbą transportową, 3 szt. ręcznych lamp typu "miecz" LED bi-color o mocy min. 15W zasilanych z wbudowanego akumulatora w zestawie z torbą transportową, 2 szt. lamp typu "fresnel" LED bi-color o mocy min. 80W w zestawie
z torbą transportową (sterowanie DMX),
i. system wideokonferencyjny przeznaczony do małych i średnich sal, z licencją
na oprogramowanie zapewniające rozmówcom możliwość łatwego dołączania do spotkania bez instalowania specjalnych aplikacji z dowolnych urządzeń mobilnych. System powinien spełniać następujące parametry: rozdzielczość fullHD – 1080P przy min. 50fps, własne nagłośnienie oraz współpraca z zewnętrznymi systemami nagłośnienia i mikrofonami,
- zintegrowana obrotowa kamera z min. 4 krotnym przybliżeniem optycznym, szerokokątny obiektyw - kąt widzenia min. 80 stopni w poziomie oraz min. 50 stopni w pionie, min. 2 wyjścia HDMI, przesyłanie treści z podłączonego do systemu komputera (system musi gwarantować możliwość podłączenia min. 2 komputerów przewodowo lub bezprzewodowo), możliwość rejestracji wideokonferencji w pamięci zewnętrznej, np. USB, pilot zdalnego sterowania, 2 tablety z ekranem dotykowym dające się zintegrować przewodowo
lub bezprzewodowo z systemem, stanowiące panele obsługi konferencji oraz umożliwiające współdzielenie treści (wielkość wyświetlacza min. 12”, oparte na jednym z wiodących systemów dla urządzeń mobilnych, możliwość kontrolowania kontentu, dodawania adnotacji w wideokonferencji),
j. licencja na platformę wideokonferencyjną zgodną z zaproponowanym zestawem urządzeń obsługującą różne tryby wideokonferencji (planowane, spontaniczne, P2P, pokoje spotkań), odbieranie połączeń przychodzących z innych systemów wideokonferencyjnych oraz łatwe dołączanie do spotkań bez konieczności instalowania przez rozmówcę dedykowanych aplikacji (rozmowy w oparciu o przeglądarkę),
k. montaż i konfiguracja,
l. przeszkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu,
m. uruchomienie urządzeń.
3. Miejscem dostawy, montażu i konfiguracji dla wszystkich urządzeń jest siedziba ECFC, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń.
4. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim
w postaci papierowej i elektronicznej oraz opis użytkowania sprzętu (konfiguracja, normy użytkowania). Dostarczony sprzęt musi spełniać wszystkie wymagania opisane w Załączniku numer 8 – Opis przedmiotu Zamówienia.
5. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego, instruktaż musi być przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego przez osobę posiadającą certyfikat lub inny równoważny dokument, wystawiony przez producenta zaoferowanego sprzętu (dotyczy montażu i obsługi projektora kinowego).
6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić kompletność dostawy o elementy nie wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a niezbędne do zapewnienia poprawności i bezpieczeństwa działania oferowanego sprzętu, jeśli uzna to za konieczne.
7. Udzielenie i świadczenie gwarancji na System na warunkach określonych w Umowie.
8. Szczegółową charakterystykę urządzeń i wyrobów opisuje specyfikacja techniczna zawarta
w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Załączniku nr 8 do SIWZ wskazując minimalne wymagania Zamawiającego dla poszczególnych urządzeń, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając tabele formularza ofertowego winien skonkretyzować oferowane produkty podając model i typ oferowanego urządzenia / produktu oraz nazwę producenta charakteryzując w sposób jednoznaczny oferowane produkty oraz dostarczyć ogólnodostępne dokumenty opisujące urządzenia/wyroby (np. karty katalogowe w języku polskim lub angielskim) na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Rynek Nowomiejski 28
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odtwarzacze i urządzenia multimedialne
  • Sprzęt audio
  • Sprzęt fotograficzny
  • Sprzęt video

» Dane nabywcy

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
Rynek Nowomiejski 28
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się