„Zakup środków czystości”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości, wymienionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „SOPZ”, stanowiącym
Załącznik nr 1 do projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
UWAGA: W ramach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczanie przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego będzie odbywało się poza godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-591 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się