Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu
i przywozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką, zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo na trasie dom – placówka oświatowa – dom, we wszystkie dni funkcjonowania placówek oświatowych, które umożliwi dzieciom realizację obowiązku szkolnego w okresie nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022. Począwszy od 4 stycznia 2021 r..
Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz dzieci do/z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Wejherowo oraz do/z miejscowości: Wejherowo, Rumia, Kębłowo oraz Strzepcz.
2. Dzieci niepełnosprawne mają być dowożone według szczegółowego rozkładu jazdy, uzgodnionego z Zamawiającym, we wszystkie dni nauki szkolnej wynikające z kalendarza roku szkolnego 2020/2021 oraz 2021/2022 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przerw świątecznych i dni wolnych od zajęć szkolnych, najkrótszą czasowo trasą z domu do placówki oświatowej i po zakończeniu zajęć z placówki oświatowej do domu.
3. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz dzieci niepełnosprawnych, zgodny z rozkładem zajęć. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca w oparciu o plany zajęć ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, nie dłuższy niż 1 godzina. Rozkład ten w zależności od występujących potrzeb, może ulegać korektom w ciągu roku szkolnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 11:45


» Lokalizacja

84 – 200 Wejherowo


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

GMINA WEJHEROWO
Transportowa 1
84 – 200 Wejherowo
telefon: 58 677 97 01
fax: Brak
email: sekretariat@ug.wejherowo.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się