Badanie rynku w zakresie dostawy: "Elementy rurociągu instalacji odpopielania z wykładzną bazaltową".

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę: Elementów rurociągu z wykładziną bazaltową.
Dokumentacja jest własnością firmy Kalenborn Bazalt Sp. z o.o. Starachowice, Polska.
Zamawiający dopuszcza możliwości składnia ofert na produkt równoważny.
Załącznik nr 1 przedstawia spis elementów do zakupu.
Wykonawców mogących zrealizować przedmiot zamówienia i zainteresowanych udziałem w postępowaniu prosimy o stosowne potwierdzenie poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak" oraz podanie ceny szacunkowej. Następnie proszę przesłać informację w systemie korzystając z opcji "zapisz" i "złóż ofertę".

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 28.10.2020 r. do godziny 10:00.


Niniejsze zapytanie o informację nie stanowi zaproszenia do składania ofert cenowych. Podana w zgłoszeniu cena szacunkowa zostanie wykorzystana wyłącznie jako informacja do celów budżetowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Kable, przewody

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się