Wykonanie remontu lokalu nr 78 w budynku przy Al. Niepodległości 143 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej

» Opis zapytania

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1.Roboty w branży budowlanej obejmują:
• Roboty rozbiórkowe
• wykucie kratek i demontaż szaf i półek,
• częściowy demontaż posadzek z paneli podłogowych,
• zeskrobanie starych powłok malarskich,
• Roboty murarskie
a) obsadzanie kratek wentylacyjnych
• Roboty tynkarskie
• miejscowe uzupełnianie, naprawa tynków,
• Roboty posadzkowe
• uzupełnienie posadzek z wykładzin PCW,
• Roboty malarskie i okładzinowe
• gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów farbami emulsyjnymi,
• malowanie rur instalacyjnych oraz starej stolarki drzwiowej drewnianej
• Roboty stolarskie
• dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych drewnianych,
• wymiana i montaż nowych okuć drzwiowych,
• Wywóz gruzu
1.2. Branża sanitarna:
- wymiana baterii zlewozmywakowej
- sprawdzenie szczelności inst. wodnej.
- mycie zlewu
- wymiana syfonu zlewowego
Szczegółowy zakres prac wyszczególniony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji .
1.3. Branża elektryczna:
a) Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinilowej pod zaciski
b) Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie z wykonaniem ślepych otworów w cegle
c) Montaż na gotowym podłożu puszek PCV
d) Montaż na gotowym podłożu łączników jednobiegunowych ,schodowych , przycisków p.t. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na kołkach kotwiących
e) Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych żarowych
f) Montaż rozdzielnic z TM i TL przez przykręcanie do gotowego podłoża
g) Układanie przewodów pod tynkiem
h) Układanie rur pod tynkiem
i) Roboty demontażowe
j) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane (brak licznika w pustostanie).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się