Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, usuwanie i zabezpieczanie awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach oraz urządzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarządzanych i administrowanych przez ZGN (...).

» Opis zapytania

Zamówienie składa się z 5 części (5 DOM-ów). Część I DOM Służewiec, Część II DOM Madalińskiego, Część III DOM Wierzbno”, Część IV DOM Wiśniowa, Część V DOM Polkowska. W ramach każdej z części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywania czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach oraz urządzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarządzanych i administrowanych przez ZGN, oraz w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach nie będących w administracji ZGN położonych na terenie DOM …………………….. , polegających na wykonaniu:
3.1.1. robót wyszczególnionych w „ramowym” przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ (Rozdział VI siwz) w szczególności:
3.1.1.1.: Roboty elektryczne:
-Demontaż opraw i przewodów .
-Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle.
-Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie.
-Wymiana lub montaż przewodów wtynkowych lub kabelkowych układanych
w tynku bez kucia i zaprawiania:
• płaskich DYp, YDYp – YDYp,
• – zasilenie do lokalu YDYp 3x4 ,
• gniazd wtykowych na YDYp 3x2.5mm²,
• do oświetlenia na YDYp (2)3(4)x1.5mm²,
• dla dzwonka i wyłączników 1-bieg,
• przewody wyrównawcze DY 4 mm2,
• Przewód przyklejany lub układany w tynku - YTKSY 1x2x0,5 - podłączenie unifonu,
• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebicia do 1 1/2 ceg. i,1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm, • Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. – Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu (puszek).
– Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PK 60mm.
– Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PO 80mm.
– Montaż złączy kontrolnych z połączeniem przewodów wyrównawczych.
– Przygotowanie podłoża kołki rozporowe plastikowe do mocowania aparatów - dzwonek , domofon , tablica TM.
– Montaż odgałęźników instalacyjnych do - uziemienie wyrównawcze /łazienka, kuchnia/.
– Wymiana lub montaż dzwonka 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów.
– Wymiana lub montaż domofonu.
– Wymiana lub montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A na 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym.
– Montaż lub montaż gniazd wtyczkowych IP 44, 2-biegunowych z uziemieniem .
– Wymiana lub montaż przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszce.
– Wymiana lub montaż wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszce.
– Wymiana lub montaż przycisku 1-bieg. p/t dzw podtynkowego w puszce.
– Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe.
– Wymiana lub montaż opraw żarowych na oprawy hermetycznych porcelanowe.
– Wymiana lub montaż tablic licznikowych z PCV.
– Wymiana lub montaż tablicy TM.
– Mechaniczne wykonanie otworów dla kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy.
– Osadzanie kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy.
– Montaż złączy świecznikowych.
– Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy.
– Montaż lub wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy.
– Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - kuchenka elektryczna.
3.1.1.2. Pomiary po robotach elektroinstalacyjnych,
– Oględziny instalacji oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
– Oględziny instalacji oraz pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego dla obwodu połączeń wyrównawczych
– Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy
– Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierw

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się