Prace zabezpieczające budynek inwentarski w zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym w Pleszowie położony przy ul. Nadbrzezie 6B w Krakowie.

» Opis zapytania

Prace zabezpieczające budynek inwentarski w zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym w Pleszowie położony przy ul. Nadbrzezie 6B w Krakowie- zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlanym, Pozwoleniem nr 971/20 z dnia 02.10.2020 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków, Decyzją nr 82/2018 z dnia 16.02.2018 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowanego w Krakowie oraz postanowieniami projektu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 15:00


» Lokalizacja

31-319 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
telefon: +48 126166222
fax: Brak
email: zamowienia@zbk.krakow.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się